SGS competitie (speeltempo viertal, ratingverwerking en slotronde 1e team)

Competitiemailing 102

Gezamelijke slotrondes

Zoals in een vorige competitiemailing reeds aangegeven, wil ik net als vorig seizoen centrale slotrondes organiseren voor de Promotieklasse en de Eerste Klasse. De data daarvoor zijn al meegenomen in de speelschema’s die in het najaar gepubliceerd zijn.

Echter, in overleg met het SGS-bestuur heb ik besloten de slotrondes in de Eerste Klasse dit seizoen te combineren, en wel op 25 mei in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel te Utrecht. Dit is een mooie locatie waar dit te realiseren is, en het samenvoegen van de slotrondes 1A en 1B scheelt tijd (inzet vrijwilligers), middelen en kosten. Voor 1A betekent dit dus een nieuwe speeldatum (was 17 mei). Dus:

Slotronde 1A + 1B:

Vrijdag 25 mei
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9,
3533 KH UTRECHT
aanvang wedstrijden 20.00 uur.

Verhuizing SG Amersfoort

SG Amersfoort bestaat dit jaar niet alleen 125 jaar (proficiat!), ze zijn per heden ook verhuisd. SGA speelt haar wedstrijden nu in:

Denksport Centrum Amersfoort
Nijverheidsweg Noord 78 (Navigatiesystemen werken beter met nummer 74)
3812 PM Amersfoort
Parkeren kan direct naast het gebouw, het bord van o.a. Fietsendepot staat bij de ingang van de parkeerplaats

Speeltempo wedstrijden 4-tallen competitie

Nogmaals een herinnering over het speeltempo bij de viertallen. Er blijken nog steeds clubs te zijn die dit gemist hebben en  waar dit tot verrassingen of discussie leidt. Het speeltempo is op de voorjaars AV gewijzigd. Uit de notulen:

8. Reglementswijzigingen
a. Voorstellen bestuur
– Voorstel tot wijziging van het Wedstrijdreglement Viertallencompetitie SGS.
Deze wijziging behelst de invoering van het Fischer-speeltempo in de viertallencompetitie SGS (per speler 1 uur en 35 minuten per partij met toevoeging van 10 seconden per zet vanaf zet 1; laagste klasse: per speler 1 uur en 20 minuten per partij, eveneens met toevoeging van 10 seconden per zet vanaf zet 1) De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.

Ratingverwerking

Voor de KNSB ratinglijsten van 1 februari zijn de volgende evenementen doorgegeven en verwerkt:

PromotieKlasse Ronde 1,2,3,4
1e Klasse A Ronde 1,2,3
1e Klasse B Ronde 1,2,3
2e Klasse A Ronde 1,2,3
2e Klasse B Ronde 1,2,3
2e Klasse C Ronde 1,2
2e Klasse D Ronde 1,2
3e Klasse A Ronde 1,2
3e Klasse B Ronde 1,2

4Tallen Kampioensgroep Ronde 1
4Tallen 1e Klasse A Ronde 1,2
4Tallen 1e Klasse B Ronde 1,2
4Tallen 1e Klasse C Ronde 1

Voor de jeugd rating:

Grand Prix toernooi 2 t/m 5
SGS PJK D 2018
De competitierondes tot 1 januari.

Met vriendelijke groet,

Henk van Lingen
Competitieleider
competitie@sgs-schaakbond.nl

Geef een reactie